Những kiểu chậu Bonsai

Từ xa xưa, chau cay bonsai chỉ được trồng trong những chậu cạn, khay cạn vì bon” có nghĩa là chậu cạn đáy, khay nông đáy. Về sau, những chậu cây bonsai đã được trồng trong những chậu có đáy sâu như: cây có dáng gió đùa hay thác đổ chẳng hạn…

• Các Kiểu Chậu Bonsai:

Chậu kiểng Bonsai hình thù rất đa dạng, phong phú, mỗi kiểu chậu thích hợp với một dáng cây:


Những kiểu chậu Bonsai

– Chậu hình vuông thích hợp với cây có lá rộng, có tán tròn; và cây mọc thẳng đứng như thông chẳng hạn.
– Chậu hình chữ nhật thích hợp với cây có dáng to khỏe, hoặc cây có tán lá rộng, và kể cả cây có dáng mọc thẳng như cây tùng, bách …
– Chậu hình trụ có đáy sâu thích hợp với cây có thác đổ.
– Chậu tròn có đáy sâu thích hợp với cây có bộ rễ ít, vừa phải.
– Chậu hình lục giác thích hợp với cây có dáng văn nhân mảnh dẻ, yểu điệu.
– Chậu hình ovale đáy cạn thích hợp với loại cây có thân nhỏ yếu hoặc lùn.

• Kích Thước Chậu:


Những kiểu chậu Bonsai

Chậu trồng Bonsai có nhiều kích thước to, nhỏ, rộng, hẹp, nông sâu khác nhau, và không có một hạn định kích thước cho từng loại chậu nào. Tùy vào cỡ cây cao thấp, lớn bé ra sao mà ta tự chọn kích thước chậu cho thích hợp, mặt khác cũng đòi hỏi hợp với sự thẩm mỹ mới được:

– Nếu cây to cao thì phải lựa chậu có bề mặt rộng và đáy hơi sâu.
– Nếu cây có rễ chuột khá dài thì nên chọn chậu đáy sâu.
– Nếu cây có tán lá rộng thì đường kính của mặt chậu phải bằng hoặc rộng hơn đường kính của tán lá.
– Nếu cây thuộc dạng lùn, dù phần gốc có to cũng nên trồng vào loại chậu trẹt…

.

Bài Viết Liên Quan