Khuôn bể tứ quý

Bể cổ

Chậu chum tròn

Lục giác chân quỳ

Chậu tròn Tứ Quý

Chậu tròn Tứ Linh

Chậu vuông Tứ Linh

Chậu vuông tứ quý chân quỳ

Chậu chân quỳ 2 thớt

Chậu khánh

Chậu lục giác chân quỳ

chậu lục giác liền chân

Chậu bát giác

Chậu khay

Chậu ống

Chậu bonsai

Chậu Ly

Chân đôn

khuôn nhựa APS

Bàn ghế gỗ – Ghế đá

hàng rào bê tông

Hoa văn trang trí